a >Meer informatie< a
a >Meer informatie< a
Filter

Sponsoring door 12GO Biking

12GO Biking vindt het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit geven we bijvoorbeeld vorm door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven in ons bedrijf, maar ook door sponsoring van goede doelen. Dat doen wij voor een deel door directe (doorlopende) donaties van door ons benaderde stichtingen en voor een deel door sponsoring van deelnemers aan sponsortochten, waar wij regelmatig verzoeken voor krijgen. Op deze pagina vind je een paar voorbeelden van de evenementen en organisaties die wij steunen of recent hebben gesteund.


Vrijwel dagelijks krijgen we aanvragen van deelnemers aan bijvoorbeeld sponsortochten. Helaas is het voor ons niet mogelijk om overal aan mee te doen. Daarom hebben we ervoor gekozen om wat intensiever samen te werken met bepaalde projecten, zo zijn we jaren betrokken geweest bij Cycle for Hope en zijn we nu actief met onze 'eigen' stichting Bikes4Africa. Daarnaast steunen we personeel dat aan evenementen meedoet.


Bikes for Africa: 12GO Biking inruilactie

Bikes for Africa is een door 12GO Biking in samenwerking met de Verburg Charity Foundation georganiseerde inruilactie waarbij gebruikte fietsen een tweede leven krijgen in Afrika. De eerste editie in mei 2018 was een groot succes: we hebben maar liefst 300 goede tweedehands fietsen kunnen opsturen naar Namibië! Daarnaast heeft de actie ook nog €10.000,- voor het goede doel opgeleverd.

Aangevuld met de door 12GO Biking gedoneerde onderdelen, gereedschappen en accessoires zullen deze fietsen worden verscheept naar Namibië waar de fietsen op de resorts van de stichting Na’an ku sê zullen worden opgeknapt en gebruikt of verkocht. Deze stichting zet zich in voor natuurbehoud en de ontwikkeling van duurzaam ecotoerisme dat de lokale bevolking ten goede komt in de vorm van extra werkgelegenheid. Ook zet Na’an ku sê zich in voor betere voorzieningen als onderwijs en medische zorg.


Tjeko: de impact van sport en spel

12GO Biking sponsort soms ook goede doelen met directe donaties. De stichting Tjeko is een social-profit organisatie die kinderen de mogelijkheid biedt om kind te zijn. De stichting brengt sport, spel en ontspanning naar kinderen die nagenoeg geen vrije tijd hebben. Spelen is essentieel voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. Tjeko zet zich daarom in voor meer ruimte en tijd om te spelen in ontwikkelingslanden.

Voor meer info over het werk van Tjeko kun je terecht op: tjeko.info


Fietsen voor Stichting De Hoop

Jongeren die worstelen met verslaving of psychische problemen, kunnen bij Stichting De Hoop in Dordrecht terecht op de afdeling KJP (Kinder- en Jeugdpsychiatrie). Deze jongerenafdeling had nieuwe goede fietsen en een fietsoverkapping nodig en heeft daarvoor een inzamelingsactie gehouden. Met de hulp van donateurs en 12GO Biking kunnen de jongeren bij De Hoop weer lekker fietsen!

Ook wat betekenen voor Stichting De Hoop? Kijk op inactievoordehoop.nl wat je kunt doen!


Alpe d'Huzes - Team 12GO Biking

Onze eigen collega's Arthur, Rody en Steven rijden dit jaar onder de naam Team 12GO Biking mee met het bekende evenement Alpe d'Huzes. Ze zijn daarom druk bezig geld op te halen voor de strijd tegen kanker. De motivatie is voor elk van hen weer anders, maar ze hebben een gezamenlijk doel zoveel mogelijk geld ophalen voor KWF kankerbestrijding. Fietsen is voor elk van hen een belangrijk deel van hun leven, als hobby én als werk. Arthur vertelt: 'Fietsen is voor ons allemaal een belangrijk onderdeel van ons leven, als hobby én als werk. Onze passie zetten we graag in voor de medemens. Daarom fietsen wij om zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding.'

Meer informatie over het evenement Alpe d'Huzes vind je op opgevenisgeenoptie.nl . Als je net als wij Arthur, Rody en Steven wilt sponsoren kan dat hier .


Cycle for Hope: fietsen voor stichting De Hoop

Onder de noemer Cycle for Hope worden voor stichting De Hoop verschillende sponsorevenementen georganiseerd, zoals een dikkebandenrace en toertochten voor de racefiets en de mountainbike. Jaarlijks hoogtepunt is de estafettetocht waarbij teams in 48 uur een rondje Nederland (1200 km/400 km per persoon) rijden.

De opbrengst van Cycle for Hope gaat naar Stichting De Hoop. Er zijn vele verslaafden in Nederland. Dakloos en kapot door trauma’s of juist onzichtbaar onder een nette jas. Veel families zijn hierdoor gebroken. De Hoop helpt hen op weg naar een nieuw leven. Help mee! Met uw gift kan De Hoop broodnodige hulp geven; ook buiten de kliniek, bijvoorbeeld met steun in inloophuizen, pastorale hulp, of werkervaring.

Kijk voor meer informatie over Cycle for Hope op cycleforhope.nl


Sport4Hope: fietsen voor stichting 'Als kanker je raakt'

De stichting "Als kanker je raakt" wil mensen die door kanker zijn geraakt helpen en steunen om de dagelijkse strijd vol te houden. De stichting organiseert regionale ontmoetingsdagen en stelt via de website www.alskankerjeraakt.nl gratis een boek beschikbaar waaraan mensen veel steun hebben.

Op zaterdag 16 juni 2018 vond het wielerevenement ‘Sport4Hope’ plaats, met voor elk type fietser een mooi rondje. De IJsselmeerroute (260km) en Randmerenroute (132km) voor sportieve fietsers en de recreatieve Gooimeerroute (53km) voor gewone fietsen en E-bikes. Start- en finishlocatie was het Topsportcentrum in Almere. Behalve een mooie wielerdag, heeft ‘Sport4Hope’ dus als doel om sponsorgeld in te zamelen voor het werk van de stichting ‘Als kanker je raakt’.

Meer informatie over deze stichting vind je op alskankerjeraakt.nl


IZB 'Toer voor het goede doel'

De opbrengst van de jaarlijkse sponsorfietstocht van de kerkelijke stichting IZB is in 2018 bestemd voor maatschappelijke en kerkelijke projecten in Amsterdam, Utrecht en Amersfoort. Michaël Boon (IZB) ontving van 12GO Biking een cheque ter waarde van 2500 euro. ‘Voor de IZB en de organisatie van de Toer voor het Goede Doel is de cheque een opsteker’, zegt Boon, ‘én een mooi voorbeeld van ondernemers die betrokken willen zijn bij missionair werk.’

De Toer voor het Goede Doel werd dit jaar verreden op 2 juni. Voor meer informatie kijk je op toervoorhetgoededoel.nl


Roparun

12GO Biking was dit jaar een van de sponsors van het team van verzorgend personeel op de afdeling revalidatie van de Ronssehof Zorgparnters in Gouda. Dit team liep mee met de estafetteloop van Parijs naar Rotterdam. Het geld wat wordt opgehaald tijdens het evenement Roparun wordt door het bestuur van Stichting Roparun toegekend aan instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan de missie van Roparun: ‘Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven'. Je kunt hierbij denken aan de inrichting van een inloophuis, waar (ex-) kankerpatiënten en/of naasten elkaar kunnen ontmoeten. Een fijne dag uit voor zieke kinderen en hun broertjes of zusjes, zodat zij even niet hoeven te denken aan het ziek zijn. Of de inrichting van een hospice om er voor te zorgen dat mensen tijdens hun laatste levensfase in een prettige omgeving kunnen verblijven.

Meer informatie over het doel van en inschrijven voor de Roparun vind je op roparun.nl


Stichting Hartekind: Dam tot Damloop

Ondanks de geweldige stappen die er in de afgelopen 50 jaar zijn gezet in de behandeling van aangeboren hartafwijkingen, is er nog steeds veel te verbeteren. Alle kinderen met een aangeboren hartafwijking moeten een normaal en gezond leven kunnen leiden en voor dat dat zo ver is, is er nog veel werk te verzetten. De artsen moeten complicaties, restafwijkingen, hartritmestoornissen, hartfalen, hersenschade en ontwikkelingsproblemen veel beter leren begrijpen, behandelen en voorkomen. En hiervoor is onderzoek nodig!

Om je in te schrijven voor deelname aan de Dam tot Damloop voor dit belangrijke doel kijk je op hartekind.nl